Image

USG Ciąży Lublin - USG 3D i 4D - Centrum Medyczne Północna 5

USG pozwala ocenić dobrostan płodu. Dlatego korzystamy z najnowszych rozwiązań technologicznych dla komfortu Twojego jak i Twojego nienarodzonego dziecka

USG ciąży- po co i dlaczego?

Badanie ultrasonograficzne jest podstawowym narzędziem diagnostycznym w przebiegu ciąży. Zgodnie z Standardami Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego w zakresie prowadzenia ciąży o przebiegu prawidłowym, badanie to powinno być oferowane wszystkim ciężarnym, co najmniej 3 razy w trakcie trwania ciąży. Cel badania może być różny w zależności od tygodnia ciąży w którym jest ono wykonywane.

Jaki jest cel wykonywania badań ultrasonograficznych w ciąży?

Podstawowym celem badań ultrasonograficznych w ciąży jest zminimalizowanie wystąpienia niekorzystnych wyników położniczych, mogących wystąpić na skutek nierozpoznania wady u płodu, niedojrzałości płodu lub innych zaburzeń wewnątrzmacicznych.

Na każdym etapie rozwoju ciąży, badanie ultrasonograficzne ma inną specyfikę. Inny jest cel badania w I trymetrze ciąży w odróżnieniu od II i III trymestru. Niezależnie od okresu ciąży w którym badanie jest wykonywane, ciężarna poddawana badaniu powinna otrzymać od lekarza przystępną informację o uzyskanym wyniku.

 

U kogo powinno być wykonane badanie ultrasonograficzne?

Przesiewowe badanie ultrasonograficzne powinno być oferowane wszystkim ciężarnym.

 

Czy badanie ultrasonograficzne jest bezpieczne?

W chwili obecnej nie istnieją badania, których wyniki sugerowałyby, że badanie ultrasonograficzne wpływa niekorzystnie na rozwój płodu.

 

Jakie wymagania powinien spełniać sprzęt ultrasonograficzny?

Aparat ultrasonograficzny w diagnostyce położniczo-ginekologicznej powinien posiadać: prezentację 2D w czasie rzeczywistym, co najmniej 128-stopniową skalę szarości, powinien mieć możliwość pomiaru odległości (co najmniej dwóch pomiarów), obwodu i pola powierzchni oraz program położniczy. Ponadto powinien być wyposażony w głowice przezbrzuszną i przezpochwową z możliwością dokumentacji fotograficznej i elektronicznej. Cennym uzupełnieniem funkcji aparatu ultrasonograficznego jest opcja kolorowego Dopplera

 

Badanie ultrasonograficzne przed 10 tygodniem ciąży

Sonda: dopochwowa.

Cel:

 • uwidocznienie i lokalizacja jaja płodowego
 • ocena wieku ciążowego
 • ocena obecności pęcherzyka ciążowego– pomiar pęcherzyka ciążowego, położenie w jamie macicy, liczba pęcherzyków ciążowych
 • ocena liczby zarodków, kosmówek i owodni
 • ocena pęcherzyka żółtkowego
 • ocena obecności zarodka
 • ocena narządów płciowych– macicy wraz z szyjką macicy.

 

Badanie ultrasonograficzne pomiędzy początkiem 11-go a końcem 13-go tygodnia ciąży

Sonda: brzuszna lub przezpochwowa

Cel:

a. ocena liczby pęcherzyków ciążowych i płodów w jamie macicy

b. ocena czynności serca płodu

c. pomiary biometryczne dla wybranych parametrów:

d. ocena anatomii płodu:

 • czaszka
 • ściany powłok jamy brzusznej
 • położenie żołądka
 • serce płodu
 • pęcherz moczowy
 • kręgosłup
 • kończyny górne i dolne
 • ocena kosmówki
 • ocena kosmówkowości w ciąży mnogiej.

Ocena ryzyka wystąpienia najczęstszych aberracji chromosomowych (trisomii 21, 18, 13)

Kalkulacja ryzyka jest oparta o wywiad, ocenę markerów ultrasonograficznych i biochemicznych.

Wśród markerów ultrasonograficznych wyróżnia się :

 • Czynność serca płodu(FHRFetal Heart Rate)
 • Przezierność karku płodu (NTNuchal Translucency).

 

Zasady badania NT u płodu wg FMF (Fetal Medicine Foundation)

Ocena ryzyka wystąpienia aberracji chromosomowych u płodu powinna być wykonana pomiędzy początkiem 11-go a końcem 13-go tygodnia ciąży

W skład testu złożonego wchodzą:

 • wywiad,
 • przezierność karku płodu (NT)
 • czynność serca płodu (FHR)
 • markery biochemiczne (PAPP-A, wolna podjednostka β-hCG).

 Ocena dodatkowych markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych:

 • Kość nosowa u płodu
 • Indeks pulsacji w przewodzie żylnym
 • Przepływ przez zastawkę trójdzielną

Ocena obecności dużych markerów ultrasonograficznych aberracji chromosomowych:

 • przepukliny przedniej ściany brzucha
 • wspólnego kanału przedsionkowo-komorowego
 • pęcherza moczowego olbrzymiego
 • przepukliny przeponowej
 • holoprosencefalii

 

Badanie ultrasonograficzne w 18-22 oraz 28-32 tygodniu ciąży

Cel:

 • Szczegółowa ocena narządów płodu pod kątem występowania wad wrodzonych (ocena budowy anatomicznej płodu).
 • Określenie przybliżonej masy płodu i wieku ciążowego

1. Biometria, określenie szacunkowej masy płodu i wieku ciążowego- pomiar na podstawie wybranych parametrów biometrycznych.

2. Ocena struktur i narządów płodu – ocena budowy anatomicznej płodu.

 • czaszka– ocena 4 cech: rozmiar, kształt, ciągłość, gęstość mineralna
 • ośrodkowy układ nerwowy płodu– wizualizacja integralności oun (ośrodkowego układu nerwowego)
 • twarz płodu
 • szyja płodu
 • klatka piersiowa płodu
 • serce płodu
 • jama brzuszna płodu
 • kręgosłup płodu
 • kończyny płodu
 • ocena łożyska
 • badanie szyjki macicy, macicy, przydatków
 • ocena płynu owodniowego
 • badanie płci płodu

 

 

Kompetencje i bezpieczeństwo

Należy wyraźnie podkreślić, że w trosce o bezpieczeństwo oraz najwyższą jakość wykonywanych świadczeń – badanie ultrasonograficzne powinno być wykonywane ze ściśle określonych wskazań lekarskich, przez osoby posiadające uprawnienia i kwalifikacje do jego wykonywania, potwierdzone odpowiednimi certyfikatami wydawanymi przez organizacje krajowe oraz międzynarodowe oraz poddających swe wyniki okresowej kontroli i audytowi.

Dokumentami potwierdzającymi ww. umiejętności i kwalifikacje są certyfikaty

 • Certyfikat kompetencji badania przezierności karku u płodu (NT) wg FMF
 • Certyfikat podstawowy Sekcji USG PTG,
 • Certyfikat Badań Prenatalnych Sekcji USG PTG,
 • Certyfikat Badań Dopplerowskich Sekcji USG PTG,
 • Certyfikat Badania Serca Płodu Sekcji USG PTG

 

Dla Pacjentki i jej nienarodzonego dziecka:

 • W Centrum Medycznym Północna 5 pacjentki mają możliwość wykonania wyżej wymienionych badań mając pewność, że będą one zgodne z najnowszymi wytycznymi.
 • Nasi specjaliści na bieżąco aktualizują swoją wiedzę i uzyskują aktualne certyfikaty kompetencji zawodowych wydawanych zarówno przez autoryzowane polskie jak i zagraniczne stowarzyszenia ginekologiczne.
 • Nasz sprzęt medyczny spełnia najnowsze wymagania.
 • Poświęcimy Ci tyle czasu ile potrzebujesz

* Opracowano na podstawie: „Rekomendacje Sekcji Ultrasonografii Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników w zakresie przesiewowej diagnostyki ultrasonograficznej w ciąży o przebiegu prawidłowym –2020 r.”

 

Jakie rodzaje USG ciąży wykonuje się w Centrum Medycznym Północna 5 - Lublin

W nowoczesnym Centrum Medycznym Północna 5 w Lublinie diagnostykę prenatalną wykonuje się w oparciu o badanie USG 3D i 4D.

USG 3D Lublin

Badanie USG 3D w Lublinie nie wymaga od przyszłej mamy żadnego przygotowania. Trwa około 20 minut i jest całkowicie bezpieczne. Lekarze z naszego centrum zalecają, aby wykonywać je po raz pierwszy w ok. 11-14 tygodniu ciąży, co daje szansę na rzeczywisty i dokładny obraz dziecka. Przewagą nad tradycyjnym USG jest nie tylko ładny i klarowny obraz, ale także możliwość uzyskania przekrojów anatomicznych płodu, co znacznie ułatwia stwierdzenie nieprawidłowości w jego rozwoju. Obraz z USG 3D można nagrać, co jest jedną z najważniejszych pamiątek w czasie ciąży dla przyszłych rodziców.

USG 4D Lublin

W nowoczesnej placówce medycznej istnieje możliwość wykonania także badania USG 4D ciąży, dzięki któremu ginekolog może także zaobserwować ruchy dziecka, a także wykonać dokładne zdjęcie i nagrać film.

USG Ciąży Lublin Cennik - USG 3D, 4D Ceny

Porada lekarska + USG ciążowe I, II trymestru od 350 zł
Porada lekarska + USG ciążowe III trymestru od 300 zł
USG 3D/4D od 300 zł

Nasi Specjaliści

 
ImageDr n. med. Marta Joanna Monist

Doświadczona w pracy w prywatnych klinikach i publicznym szpitalu w Lublinie specjalista ginekologii i położnictwa. Specjalizuje się m.in. w uroginekologii, oferując pacjentkom skuteczne leczenie uciążliwych dolegliwości jak np. nietrzymanie moczu. Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Starszy Asystent w Klinice Ginekologii Operacyjnej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie.

To w tej jednostce zdobywa cenne doświadczenie w świadczeniach medycznych z zakresu ginekologii oraz uroginekologii, które następnie wykorzystuje w pracy w prywatnych jednostkach medycznych, w tym w naszym Centrum Medycznym w Lublinie. Specjalizuje się głównie w prowadzeniu ciąży, ginekologii dziecięcej i dziewczęcej, onkologii ginekologicznej, endokrynologii ginekologicznej, leczeniu niepłodności i endometriozy, a także poradnictwie i diagnostyce w zakresie uroginekologii. Cechuje się indywidualnym podejściem do pacjentki z poszanowaniem intymności i dyskrecją oraz budowaniem poczucia bezpieczeństwa w relacji z pacjentkami. To niezbędne przy wstydliwych schorzeniach jak nietrzymanie moczu oraz istotnych dla pacjentek zagadnieniach związanych z ciążą czy niepłodnością.

W naszej klinice Ginekologii w Lublinie dr Monist przyjmuje pacjentki z problemami uroginekologicznymi. Prowadzi ciąże, wykonuje świadczenia medyczne z zakresu ginekologii dla pacjentek w każdym wieku. Wykonuje badania jak USG ginekologiczne i ciąży, cytologię oraz drobne zabiegi ambulatoryjne.

ImageDr hab. n. med. Piotr Czuczwar


Wysokiej klasy specjalista położnictwa i ginekologii z długoletnim doświadczeniem w praktyce szpitalnej i poradnictwie ambulatoryjnym w Lublinie. Doktor habilitowany, autor wielu publikacji naukowych i laureat licznych nagród na konferencjach międzynarodowych.

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, który już podczas studiów brał udział w wielu konferencjach naukowych. W roku 2019 uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych za cykl prac pod tytułem „Nowoczesne techniki w diagnostyce i terapii mięśniaków macicy.” Kierownik licznych grantów badawczych. Autor i współautor wielu publikacji w renomowanych czasopismach oraz doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Główny obszar jego zainteresowań naukowych i oferowanych świadczeń medycznych obejmuje mięśniaki macicy oraz ultrasonografię ciążową i ginekologiczną, a także operacje ginekologiczne – endoskopię, histeroskopię, laparoskopię, prowadzenie ciąży i badania prenatalne. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach w kraju i zagranicą. Ma duże doświadczenie zarówno w praktyce szpitalnej, jak i w poradnictwie ambulatoryjnym, które zdobywał w jednostkach medycznych w Lublinie.

W naszej klinice Ginekologicznej w Lublinie dr Piotr Czuczwar wykonuje pełen zakres badań USG oraz drobne ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne. Prowadzi także ciąże fizjologiczne i powikłane. Dodatkowo kwalifikuje i wykonuje operacje ginekologiczne, zarówno endoskopowe, jak i klasyczne.

ImageDr n. med. Anna Stępniak


Lekarz z bogatym doświadczeniem w praktyce szpitalnej i poradnictwie ambulatoryjnym w Lublinie. Autor i współautor wielu publikacji naukowych, a także wykładowca Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, która już podczas studiów odbyła liczne staże międzynarodowe oraz brała udział w wielu konferencjach naukowych. Pracuje w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym nr 4 w Lublinie na Oddziale Ginekologii, czyli wyspecjalizowanym ośrodku III stopnia referencyjności zajmującym się skomplikowanymi przypadkami ginekologicznymi i położniczymi. Ponadto jest wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami polsko- i anglojęzycznymi. W 2019 otrzymała stopień doktora nauk medycznych z wyróżnieniem na podstawie cyklu prac pt. „Zastosowanie technik endowaskularnych w położnictwie i ginekologii”. Autor i współautor wielu publikacji w renomowanych czasopismach oraz doniesień zjazdowych na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Ustawicznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w kursach i szkoleniach w Lublinie, a także w całej Polsce czy zagranicą. Latami zdobywała doświadczenie zarówno w praktyce szpitalnej, jak i w poradnictwie ambulatoryjnym.

W naszej poradni Ginekologii w Lublinie dr Stępniak wykonuje pełen zakres badań USG oraz drobne ambulatoryjne zabiegi ginekologiczne oraz prowadzi ciąże fizjologiczne i powikłane. Wykonuje także zabiegi z zakresu medycyny estetycznej.

icon home2
Umów wizytę

Umów wizytę

Umów wizytę
Umów wizytę
Nie zwlekaj i umów już dziś wizytę w Centrum Medycznym Północna 5.

Bez kolejek,
bez czekania
Kontakt z CM5

Kontakt z CM5

Zalecenia zdrowotne
Kontakt z CM5
Sprawdź ofertę świadczeń w Centrum Medycznym Północna 5.

Zapraszamy do kontaktu
©2021 Centrum Medyczne Północna 5. All Rights Reserved. Made with love by MIDNIGHT DESIGN STUDIO.