Image

Ortopeda Lublin

szybko i skutecznie

Jedna z podstawowych specjalności lekarskich. Skupia się na diagnostyce i leczeniu operacyjnym i zachowawczym schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu: szkieletu (z wyjątkiem kości czaszki), układu więzadłowo-stawowego oraz mięśni, nerwów i naczyń.

Profesjonalny Ortopeda Lublin

CENTRUM ORTOPEDII

Lekarze ortopedziw w CM5 zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń, wad wrodzonych i nabytych, zapaleń, zakażeń, nowotworów oraz uszkodzeń i zmian pourazowych narządu ruchu. Wykonujemy badanie USG układu mięśniowo-szkieletowego.

Dr Tomasz Gieroba

Nazwa badaniaCenna
Image

dr Tomasz Gieroba

Kierownik Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Szpitala Wojewódzkiego Jana Bożego w Lublinie.
Stypendysta oraz instruktor międzynarodowej elitarnej Fundacji AO (chaft für Osteosynthesefragen- niemieckie Stowarzyszenie na rzecz badań nad stabilizacją wewnętrzną). W 2019 r. obrona doktoratu pt." Wczesne powikłania po endoprotezoplastyce całkowitej stawu biodrowego u pacjentów operowanych w Klinice Ortopedii i Traumatologii w Lublinie w latach 2004-2014" dało podstawy do dalszego doskonalenia warsztatu chirurgicznego. Regularne szkolenia i udział w licznych konferencjach polskich jak i zagranicznych pozwalają na doskonalenie wiedzy i umiejętności praktycznych. Pasjonat ortopedii.

Zajmuję się:

  1. Protezoplastyką pierwotną stawu biodrowego w tym technikami małoinwazyjnymi z dostępu przedniego.
  2. Protezoplastyką rewizyjną stawu biodrowego
  3. Protezoplastyką pierwotną stawu kolanowego.
  4. Protezoplastyką rewizyjną stawu kolanowego.
  5. Protezoplastyką stawu ramiennego
  6. Chirurgią urazową - leczenie operacyjne złamań oraz braku zrostu.

Dr Jaromir Ognik

Nazwa badaniaCenna
Image

dr Jaromir Ognik

Zastępca Kierownika Oddziału Urazowo - Ortopedycznego SPZOZ w Radzyniu Podlaskim.
Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.Nauczyciel akademicki w Klinice Ortopedii i Traumatologii SPSK4 w Lublinie w latach 2016 – 2019.
Członek Polskiego Towarzystwa Chirurgii Ręki (PTChR) oraz Europejskiej Federacji Towarzystw Chirurgii Ręki (FESSH).
W codziennej praktyce zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń kończyny górnej oraz dolnej.

Zakres udzielanych porad :
• Kwalifikacja do zabiegów ortopedycznych, prowadzenie przed i pooperacyjne
• Diagnostyka i leczenie urazów narządu ruchu kończyny górnej i dolnej
• Diagnostyka i leczenie następstw urazów narządu ruchu kończyny górnej i dolnej
• Uszkodzenia świeże i zastarzałe ścięgien ręki
• Choroby ścięgien kończyny górnej i dolnej
• Łokieć golfisty
• Łokieć tenisisty
• Zespoły uciskowe nerwów obwodowych min. zespół kanału nadgarstka, zespół kanału Guyon, zespół rowka nerwu łokciowego, zespół kanału stępu
• Palce zatrzaskujące
• Choroba Dupuytrena
• Choroba de Quervaina
• Deformacje przodostopia min. paluch koślawy, paluch sztywny, palce młotkowate, palce młoteczkowate
• Choroba zwyrodnieniowa stawu biodrowego
• Choroba zwyrodnieniowa stawu kolanowego
• Terapia osoczem bogatym w czynniki wzrostu PRP
• Iniekcje kwasem hialuronowym

Wykonuje operacje z zakresu chirurgii ręki oraz stopy w znieczuleniu miejscowym metodą WALANT (Wide Awake Local Anesthesia No Tourniquet). Metoda WALANT polega na wprowadzeniu do tkanki podskórnej lub podpowięziowo roztworu środka znieczulającego (lignokainy) oraz adrenaliny zapewniając miejscowe znieczulenie jak również niedokrwienie operowanej okolicy. Umożliwia to śródoperacyjną ocenę funkcji uszkodzonych struktur, jak również eliminuje ewentualne powikłania związane ze znieczuleniem ogólnym oraz nieprzyjemne dolegliwości bólowe wynikające z użycia opaski uciskowej.

Operacje wykonywane metodą WALANT :
• Otwarte / zamknięte repozycje złamań w obrębie ręki,
• Obwodowe neuropatie uciskowe np. zespół kanału nadgarstka, zespół kanału Guyon’a, zespół kanału stępu
• Szew ścięgien
• Transpozycje ścięgien
• Palce zatrzaskujące
• Usunięcie ganglionu
• Choroba Dupuytrena

Dr Anna Górak- USG ortopedyczne

Nazwa badaniaCenna
Teleporada250 zł
Konsultacja reumatologiczna z USG stawu barkowego z opisem450 zł
Konsultacja reumatologiczna z USG stawu łokciowego z opisem450 zł
Konsultacja reumatologiczna z USG stawu nadgarstkowego z opisem450 zł
Konsultacja reumatologiczna z USG drobnych stawów dłoni z opisem450 zł
Konsultacja reumatologiczna z USG stawu kolanowego z opisem450 zł
Konsultacja reumatologiczna z USG stawu skokowego z opisem450 zł
Konsultacja reumatologiczna z USG stawów śródstopia/drobnych stawów stopy z opisem450 zł
Iniekcja pod kontrolą USG350 zł
Punkcja stawu pod kontrolą USG350 zł
Konsultacja reumatologiczna250 zł
Image

Dr Anna Górak
Doświadczenie w wykonywaniu ortoperdycznego USG nabrała w wieloletniej praktyce klinicznej potwierdzone licznymi certyfikatami uznanych towarzystw ultrasonograficznych.

Okolica naszego prywatnego gabinetu ginekologicznego w LublinieJest bogata w możliwości komunikacyjne

Image
Image
5 dużych szpitali w sąsiedztwie

Centrum Medyczne - Ginekologii znajduje się w dzielnicy Lublina, w której jest zlokalizowanych pięć dużych szpitali z licznymi specjalizacjami – to część miasta sprzyjająca leczeniu!

 
Image
Image
Bogaty wybór hoteli

Osoby przyjezdne z okolic Lublina lub innych miast mogą na krótki okres leczenia u Ginekologa w Lublinie w CM Północna 5 przenocować w jednym z licznych okolicznych hoteli, by mieć wygodny dojazd na zabieg.

 
Image
Image
Blisko lotniska i dworca PKP
Dojazd do CM Północna 5 dla podróżnych z Lubelszczyzny czy nawet całego kraju jest prosty i szybki, bo blisko znajduje się zarówno dworzec PKP, jak i lokalne lotnisko.
 
Image
Image

Witaj w Centrum Medycznym Północna 5