Doświadczeni specjaliści
Skuteczne leczenie
slide1.jpg
slide1.jpg
Centrum Medyczne Północna 5

Pacjent zawsze znajduje się w centrum naszego zainteresowania

Centrum Medyczne Północna 5 powstało w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie przez doświadczony personel. Korzystanie z nowoczesnego wyposażenia medycznego przez praktykujących na co dzień lekarzy daje pacjentowi pewność otrzymania jej zgodnie z najwyższymi standardami.

Centrum Medyczne Północna 5 charakteryzuje nowoczesność, profesjonalizm i empatia- to najważniejsze cechy wyróżniające naszą palcówkę medyczną.

Naszą misją jest:
 • Prowadzenie działalności zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi realizowanych usług medycznych.
 • Stałe udoskonalanie jakości usług co pozwala na utrzymanie pełnej konkurencyjności na lokalnym rynku usług medycznych
 • Stawia sobie za cel stałem rozpoznawanie oczekiwań i problemów pacjentów
 • Stałe i systematyczne podwyższanie wiedzy, umiejętności zawodowych w zakresie opieki medycznej nad pacjentem
 • Propagowanie prozdrowotnego stylu życia i poprawa jego jakości
 • Dążenia do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i warunków pracy
Image
Image

Dokładny wywiad lekarski

Precyzyjnie wdrożone leczenie

#01. Doświadczenie kliniczne

Zadbają o Ciebie lekarze różnych specjalności z wieloletnim stażem.

#02. Nowoczesne technologie

Stosowane przez nas urządzenia medyczne oraz standary leczenia zawsze są zgodne z najnowszymi wytycznymi.

#03. Empatia

Tutaj zawsze mamy czas dla Ciebie. Bez kolejek. Na spokojnie.
Bezpieczeństwo i COVID-19

Robimy więcej niż potrzeba

W Centrum Medycznym Północna 5
 • Oferujemy pacjentom dostęp do specjalistów z różnych dziedzin medycyny.
 • Szanując czas Pacjenta oferujemy szybki dostęp bez kolejki.
 • Wizyty są umawiane w taki sposób aby zminimalizować prawdopodobieństwo kontaktu pacjentów między sobą- chroniąc ich przed zakażeniem  wirusem SARS CoV-2.
 • Rozprzestrzenianie tego wirusa jest minimalizowane poprzez wietrzenie gabinetów po każdym pacjencie.
 • Każdy gabinet wyposażony jest w bezpieczne dla ludzi lampy wiruso- i bakteriobójcze o wysokiej mocy.
 • Systemy wentylacji i klimatyzacji wyposażone w specjalne filtry oczyszczające powietrze.
 • Jako jedna z nielicznych jednostek medycznych sterylizujemy powietrze na bieżąco również w trakcie wizyty.
 • Maseczki chirurgiczne, jednorazowe fartuchy, rękawiczki medyczne oraz
 • Bezproblemowy dostęp do środków dezynfekcyjnych dopełnia obrazu najwyższych standardów bezpieczeństwa.

W Centrum Medycznym Północna 5 oferujemy pomoc m.in. w zakresie ginekologii i położnictwa, uroginekologii, kardiologii, reumatologii a także medycyny wewnętrznej.

Image
Image

Badania prenatalne

test złożony/ FTS (First Trimester Screening)

#01. Dlaczego i u kogo?

Według wytycznych Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników badanie to powinno być wykonane u każdej ciężarnej.

#02. Kiedy powinno się go wykonać?

Wykonuje się je w przedziale czasowym od początku 11-go do końca 13-go tygodnia ciąży. Optymalnie 10-11 tydzień ciąży.
Wyraźny postęp medycyny oraz pojawiające się nowoczesne leki pozwalają na prowadzenie wielu jednostek chorobowych

w sposób bardziej komfortowy niż dotychczas

Szybsze diagnozowanie chorób na wcześniejszym etapie, stosowanie odpowiednich leków oraz obserwacja wyników leczenia pozwalają utrzymać dobrostan pacjenta przez dłuższy okres czasu niż dotychczas.

A to wszystko bez kolejek i czekania...

Image

Witaj w Centrum Medycznym Północna 5